MIDISSAGE | Florian Sorgo

MIDISSAGE nga Florian Sorgo

Vernisazh

27.10.2023, ora 17:30

Qendra e Artit Bashkëkohor ZETA

THISKINDONFEELING (Skica të dyshimit)

Hapësirat instaluese të pasigurisë me tekst shpjegues

“Dyshimi […], gjendja në të cilën dikush lëkundet në mënyrë të pavendosur […], sepse […] arsyet nuk lejojnë […] një […] vendim; [.. .]

Megjithatë, dyshimi […] është shpesh hetimi i parë […],”

Florian Sorgo erdhi në Tiranë në kuadër të bursës dy mujore në studio nga provinca e Styria, Austri, organizuar nga ZETA Center mbështetur nga Land Steiermark – A9 Culture, Europe, Außenbeziehungen.

Florian Sorgo studioi Filozofi në Universiteti i Vjenës dhe Transmedia Art në Universitetin e Arteve të Aplikuara të Vjenës. Puna e tij artistike është e orientuar nga përmbajtja ose e bazuar në proces, dhe në këtë mënyrë shpesh e hapur ndaj rezultateve, gjë që bën që zgjedhja e mediumit ose teknikës të luajë një rol vartës. Ai ishte bashkë – themelues i kolektivit të artit perlimpinpin (2015-2016) dhe hapësirës së artit SINK (2020). Në vitin 2022 libri i tij “Found Compositons” u botua nga Verlag Forum Stadtpark.