Kosta Koçi_Lojtari

Kosta Koçi paraqet piktura dhe skulptura, që mbartin melankolinë e njeriut të thjeshtë. Ai ka në fokus njerëzit e thjeshtë, që jetojnë në zonat periferike të qytetit. Skulpturat janë realizuar me […]