T.I.C.A. Rezidenca e vjeshtës 2019

Prezantimi i Artistëve
E Mërkurë, 18 Shtator 2019
@ 18.30
@ ZETA

Rr. Abdyl Frasheri, Hakla Center, Nd. 7, H.7, A/4, Tiranë

Programit të Rezidencës, Edicioni Vjeshtës 2019, përmban dy artistë nga Austria, Peter KUTIN & Sandra WALLNER dhe Pleurad XHAFA, nga Shqipëria.

AIRLAB Fall 2019 është organizuar nga T.I.C.A. dhe ZETA Qendër për Art Bashkëkohor, mbështetur nga Land Steiermark – A9 Kultura, Europa, Außenbeziehungen.