Dritan HYSKA | Paragraph Kron-ikja

Kron-ikja

Nëntor 2014
Kurator: Romeo Kodra

Interesi që Dritan Hyska ka për arkitekturën tregon një preokupim të brendshëm në një mënyrë të tillë transversale që transmeton refleksin e kompleksitetit njerëzor. Përveç arkitekturës, ai merret me çështje të tilla si puna dhe shoqëria, njeriu dhe natyra, të cilat trajtohen duke përdorur foto, video dhe instalacione.

Mbështetur nga Ministria e Kulturës