ODOBASHI Matilda

Kron-ikja

Nëntor 2014
Kurator: Romeo Kodra

Puna artistike e Matilda Odobashit bazohet në kërkimin mbi kontradiktat sociale të jetës së përditëshme me një vëmendje të veçantë në marrdhëniet dhe çështjet e bashkëjetesës midis personave të cilët ndajnë hapsira të përbashkëta.

Mbështetur nga Ministria e Kulturës