Ekspozita_Rezidenca # 3

Ekspozita_REZIDENCA # 3

shtator-tetor 2007
Artistët: SUELA QOSHJA (TIRANË, SHQIPËRI), MARTIN KRENN
(VIENNA, AUSTRIA) DHE VIGAN NIMANI (PRISHTINË, KOSOVË).
Rezidenca # 3 ishte një ekspozitë me artistë pjesëmarrës të programit
TICA A.I.R. gjatë periudhës shtator-tetor 2007. Gjatë kësaj kohe,
artistët qëndruan dhe punuan për 2 muaj në Tiranë, duke realizuar
një numër projektesh të reja, duke hetuar aspekte të ndryshme të
shoqërisë dhe historisë shqiptare, si dhe marrëdhënieve njerëzore
në gjendjen globale. Kjo periudhë rezidence ishte pjesë e një projekti
këmbimi me Graz, dhe u mundësua me mbështetjen e Fondacionit
Kulturor Evropian dhe Ambasadës Austriake në Tiranë.

 

    

    

    

 

Lini një Përgjigje