Edmond GJIKOPULLI | Synopsis

Ekspozita: “Synopsis”

13 mars 2008

Në pamje të pare, seria e pikturave të Edmond Gjikopullit na përball me një riprodhim besnik të realitetit. Çka vërehet fillimisht është se të gjitha pikturat i përmbahen me besnikëri të njëjtit format, drejtkëndësh ose katror dhe, së dyti: pavarësisht ndryshueshmërisë të ‘ndodhisë’ apo ‘subjektit “, të gjitha kanë një meta-subjekt: KONSUMI ‘Përsëritja’ e dimensioneve, toneve, ngjyrave dhe subjekteve – në manifestimet e tyre të ndryshme – krijon një “Ndodhi”. Dhe kjo nuk rezulton nga narrativat e pikturave të ndryshme në këtë seri; ajo formohet gjatë procesit të punës që artisti ka zgjedhur si aktin e tij artistik.

Edi Muka, kurator

Në plazh, 100×100, oil, 2007

Metrazh me kilogram, 75x75cm, oil, 2005

Arush dhe lepurushe, 75x75cm, oil, 2005

Lini një Përgjigje