REZIDENCA # 3

REZIDENCA # 3

September – October, 2007 period.
Artists: SUELA QOSHJA, MARTIN KRENN, VIGAN NIMANI
Rezidenca #3 is an exhibition with the participating artists of the
TICA A.I.R. program for the September – October, 2007 period.
During this period, the artists stayed and worked for 2 months in
Tirana, realizing a number of new projects, investigating different
aspects of Albanian society and history, as well as human relations
in our global condition.
This residency period was part of an exchange project with Graz,
and was made possible with the support of the European Cultural
Foundation and the Austrian Embassy in Tirana.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

REZIDENCA # 3

shtator-tetor 2007
Artistët: SUELA QOSHJA (TIRANË, SHQIPËRI), MARTIN KRENN
(VIENNA, AUSTRIA) DHE VIGAN NIMANI (PRISHTINË, KOSOVË).
Rezidenca # 3 ishte një ekspozitë me artistë pjesëmarrës të programit
TICA A.I.R. gjatë periudhës shtator-tetor 2007. Gjatë kësaj kohe,
artistët qëndruan dhe punuan për 2 muaj në Tiranë, duke realizuar
një numër projektesh të reja, duke hetuar aspekte të ndryshme të
shoqërisë dhe historisë shqiptare, si dhe marrëdhënieve njerëzore
në gjendjen globale. Kjo periudhë rezidence ishte pjesë e një projekti
këmbimi me Graz, dhe u mundësua me mbështetjen e Fondacionit
Kulturor Evropian dhe Ambasadës Austriake në Tiranë.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *