Bashkëpunime

SO

SO 24 nëntor/november-9 dhjetor/december, 2016 Artistët pjesëmarrës: Katrina Daschner, Marcus Geiger, DoritMargreiter, Roland Rauschmeier, GerlindZeilner Ekspozita prezanton mënyrat e ndryshme të përdorimit të materialeve (ekzistuese) me përdorim të parashikueshëm dhe […]