ENACTION | Manifesto DESERTION

ENACTION

Event përmbyllës i projektit ndërdisiplinor Manifesto DESERTION

Një pjesë audio nga Giovanni De Donà and Gianluca Ghini

Audio instalacion, 33’33”, 2023

(Porositur nga DebatikCenter of Contemporary Art)

Qendra e Artit Bashkëkohor ZETA. E hënë, 4 shtator, ora 19:00

Foto: ©-Massimo-Sciacca-Prospekt-Photographers

ENACTION i referohet një rikthimi historik që mbështetet në përdorimin e regjistrimeve origjinale, dokumenteve audio të kryengritjes shqiptare të vitit 1997. Qëllimi i këtij koncepti është të simbolizojë ndërveprimin e vazhdueshëm midis botës së jashtme dhe kujtimeve të brendshme. Brenda kufijve të galerisë dhe më gjerë, thelbi i fuqishëm i së kaluarës konvergon me manipulimin e menjëhershëm të tingullit, të ekzekutuar me mjeshtëri nga De Donà dhe Ghini duke përdorur pajisjet e tyre analoge të personalizuara, sipas një rrjedhe të vazhdueshme aktive.Nëpërmjet përdorimit strategjik të oshilatorëve që lëshojnë frekuenca të përafruara me dinamikën e regjistrimeve audio origjinale, zërat dhe tingujt nga e kaluara bëhen katalizatorë për variacionet aktuale të zërit.Në mënyrë metaforike, kjo shfaqje kap natyrën gjithnjë në ndryshim të rrëfimeve historike, të diktuara nga kërkesat e zhvillimeve të sotme politike.Lëvizja e subjektit brenda hapësirës mund të kalojë nga emetimi i zymtë i dëshmisë së dokumentuar objektivisht për të përjetuar turbulencën dërrmuese të natyrshme në vetë aktin historik. Kjo turbulencë ekziston në rrjedhën e sipërme, duke i paraprirë procesit të përhershëm të rrëfimit dhe shpesh interpretimit sipërfaqësor të ngjarjeve historike.Këto elemente konvergojnë brenda një hapësire Parmenideane, ku lëvizja e subjektit zbulon fuqinë e qenësishme të aktit origjinal të dokumentuar. Përmes një eksperience tingulli visherale dhe të prekshme, kjo performancë shërben si një testament i paqartë, duke i përballur spektatorit drejtpërdrejt dëshmitë e kësaj terapie të veçantë shoku, të ndodhur në vitin 1997 në Shqipëri.

ENACTION është pjesë e Manifesto DESERTION, një projekt nga DebatikCenter of Contemporary Art (D.C.C.A) në bashkëpunim me Qendren e Artit Bashkëkohor ZETA, mbështetur nga: Foundation for Art Initiatives (Ffai), Goethe-Zentrum Tirana, Co-funded by the European Union, Kooperativa (Regionalna platforma za kulturu), NKSS, European Fund For the Balkans.