Rruga e Parasë | Peter Stamer dhe Ilya Noé

Rruga e Parasë – Shqipëri
Një performancë instaluese në dy përsëritje
nga Peter Stamer dhe Ilya Noé

Përsëritja 1: E enjte, 16 qershor
Përsëritja 2: E premte, 17 qershor

Në orën 19.30

Në gjuhën angleze.


Nga data 1 qershor deri më 9 qershor, Ilya Noé dhe Peter Stamer, dy artistë nga Berlini, ndoqën një kartëmonedhë 200 lekësh në rrugën e saj nëpër Shqipëri. Duke përdorur një përzierje të tregimit, dokumentacionit vizual dhe veprimeve të shkurtra performuese, ata do të rigjurmojnë rrugën e tyre dhe do të hartojnë disa nga takimet e tyre me (të pa)të njohurit.

Aktiviteti mbështetet nga Goethe – Zentrum Tirana, DOTA Austria