Marko Stamnković|Forumet e Artit

Mad Center Gëzim Qëndro, në bashkëpunim me qendrën Zeta, organizon në kuadër të serisë: “Forumet e Artit” takimin me historianin e artit & kuratorin PhD Marko Stamnković,

Ditën e Premte, 28 Maj, 11:00

A FOREST MAN WITH A TALE

A FOREST MAN WITH A TALE , ngre pyetje personale në lidhje me stereotipet etnike dhe të bazuara në gjini (zakonisht paraqiten si shprehje të nacionalizmit, edhe pse shumë raciste në thelbin e tyre) dhe eksploron rolin që imazhet dhe kultura vizuale mund të luajnë në të, si një mënyrë për të kapërcyer boshllëqet e komunikimit midis fqinjëve në rajonin tonë.

https://www.facebook.com/106120661548647/videos/913582119191583

Forumet e Artit janë një seri diskutimesh të hapura me disa nga personalitetet nga bota e artit dhe kulturës aktivë në Shqipëri. Këto Forume synojnë të gjenerojnë debate rreth temave më interesante të bashkëkohësisë sonë dhe metodave të përdorura nga artistët për t’i eksploruar dhe vizualizuar ato.