Every insight is a flashback_Georg Frauenschuh

Every insight is a flashback

Georg frauenschuh

30 shtator / September – 15 tetor / october, 2015

Georg Frauenschuh came to Tirana in the context of a month-long studio scholarship by the province of Salzburg. He completed this stay with the exhibition ‘Every insight is a flashback’ at the Zeta Gallery.

He carried out a mural. The painted elements create a pictorial space that is congruent with the exhibition space. The planned exhibition envisages a temporary situation that – analogous to his stay in Tirana – will eventually exist only in memories, including distorted memories, and will be preserved photographically at best.

The artist was born in Salzburg in 1979 and is living in Vienna. He studied painting and graphics at the Academy of Fine Arts Vienna and at the National Academy of Art Sofia. Alongside exhibiting in numerous shows in different cities such as Vienna, Berlin, Beijing, Chicago or Istanbul, he is also lecturing at the Kunstuniversität Linz. He was awarded the prize of the Theodor Körner Fonds and the Faistauer recognition prize.

The exhibition runs until October 17, 2015 and is kindly supported by the Austrian embassy and Raiffeisen Bank

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Georg Frauenschuh, erdhi në Tiranë në kuadrin e një programi një mujor studimi, nga provinca e Salzburgut. Ai e përfundoi  qëndrim e tij me ekspozitën “Çdo kuptim është një kujtim”  në Galerinë Zeta.

Ai realizoi një murale. Elementet e pikturuar krijojnë një hapësirë ​​piktorike e cila është në harmoni me hapësirën e ekspozitës. Ekspozita  ilustron një situate të përkohshme që–ashtu si qëndrimi në Tiranë – do të ekzistojë përfundimisht vetëm në kujtime, duke përfshirë këtu edhe kujtime te deformuara, tëcilat do të ruhen në formë fotografike, në rastin më të mirë.

Artisti ka lindur në Salzburg në vitin 1979 dhe jeton në Vjenë. Ai studioi pikturë dhe grafikë në theAcademy e Arteve të Bukura në Vjenë dhe në Akademinë Kombëtare të Arteve Sofjes. Krahas ekspozitave të shumta në qytete të ndryshme  si Vjenë, Berlin, Pekin, Chicago apo Stamboll, ai është edhe pedagog në  Universietin e Artit, në Linz. Ai është fitues i çmimit e Theodor Korner Fonds dhe Faistauer.

Ekspozita, qëndron deri  17 Tetor 2015.

Ajo është mbështetur bujarisht nga Ambasada Austriake dhe Raiffeisen Bank.

   

   

  

   

   

   

   

   

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *