Contact Us

Zeta Art Center/Gallery

Address: Abdyl Frasheri street, Hekla Center,

Nd.8, H.7, P. 31, Ap.4,

Njesia administrative nr.5, 1019, Tirana, Albania

Visiting hours: Monday to Friday, 11.00-18.00

Saturday: 11.00-13.00

Sunday: closed

For appointments please contact: zetagaleri@gmail.com; tel: 00355 68 21 30180

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Zeta Art Center

Adresa:

Rr. Abdyl Frasheri, Hekla Center,

Nd.8, H.7, P. 31, Ap.4,

Njesia administrative nr.5, 1019, Tirana, Albania

Orari i vizitave: nga e hëna në të premte, 11.00- 18.00

e shtunë: 11.00-13.00

E diel: pushim

Për takime kontaktoni me mail: zetagaleri@gmail.com; tel: 00355 68 21 30180