MY Space_Tirana/ Berlin

“MY Space”
International artists: KATHARINA GAENSSLER,ROBERT KARL,
BEATRICE MINDA, ANDREAS GOX / HANNES WANDERER

Albanian artists: SILVA AGOSTINI, NIKOLIN BUJARI, SHPËTIM
KËRÇOVA, LEDIA KOSTANDINI, DRITAN MESAREJA, ARDI MULLA,
VIOLANA MURATAJ, HELDI PEMA, LEONARD QYLAFI, IRGIN SENA,
SYABHIT SHKRELI, GENTIAN SHKURTI
Curated by: Julie August and Adela Demetja
25 July – 10 August 2008
The photo exhibition “My Space” was held simultaneously in two
different spaces: one in the FAP gallery, where the Albanian artists
were displayed and the other one at Zeta Gallery where the German
artists were shown.
In November 22, 2008, booth exhibitions were part of “photographic
European month” in Berlin, in “Haus am Lutzowplatz” and in “18
gallery”.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

“Hapësira Ime”
Artistë të huaj: KATHARINA GAENSSLER, ROBERT KARL, BEATRICE
MINDA, ANDREAS GOX / HANNES WANDERER
Artistë shqiptarë: SILVA AGOSTINI, NIKOLIN BUJARI, SHPËTIM
KËRÇOVA, LEDIA KOSTANDINI, DRITAN MESAREJA, ARDI MULLA,
VIOLANA MURATAJ, HELDI PEMA, LEONARD QYLAFI, IRGIN SENA,
SYABHIT SHKRELI, GENTIAN SHKURTI
Kuratorë: Julie August dhe Adela Demetja
25 korrik
Ekspozita fotografike “Hapësira ime” u zhvillua njëkohësisht në dy
vende të ndryshme: në galerinë FAP, ku u ekspozuan veprat e artistëve
shqiptarë dhe në Zeta Galeri, ku u ekspozuan punët e artistëve
gjermanë.
Po ashtu, në nëntor të vitit 2008, të dyja ekspozitat ishin pjesë e “
muajit të fotografisë Europiane” në Berlin, në “Haus am Lutzowplatz”
dhe në “galerinë 18”.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *