REZIDENCA # 4

REZIDENCA # 4 “For those who can not enter”
May 27 – June 20
Artists: YLLKA GJOLLESHA (ALBANIA), ANNALEEN LOUWES
(HOLLAND), SYNHABIT SHKRELI (ALBANIA)
TICA A.I.R. Rezidenca#4 took place during April – May, 2008. The artists
have developed their research in various fields, exploring different tools
and techniques.
It was organized by TICA A.I.R in collaboration with FONDS BKVB of
the Netherlands.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Rezidenca # 4 “Për ata që nuk mund të hyjnë”
27 Maj
Artistët: YLLKA GJOLLESHA, ANNALEEN LOUWES dhe SYNHABIT
SHKRELI
Rezidenca # 4 e TICA A.I.R u zhvillua gjatë muajit prill – maj 2008.
Artistët zhvilluan kërkimin e tyre në disa fusha, duke eksploruar mjete
dhe teknika të ndryshme.
Kjo rezidencë u organizua nga TICA A.I.R në bashkëpunim me Fonds
BKVB, Hollandë.

   

   

   

   

   

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *