Thirrje e hapur për Arkiva | Camilla Crispino, Giorgia Minisini dhe An Paenhuysen |Minìsae

Thirrje e hapur për Arkiva


A keni një arkiv?

Një arkiv përbëhet nga diçka që ju e vlerësoni dhe që dëshironi ta lini mënjanë për ta ruajtur për të ardhmen. Minìsae po kërkon arkiva informale që kanë nevojë për ndihmë për të mbijetuar. Një çantë mbijetese do të krijohet për të mbështetur arkivin tuaj dhe për t’i dhënë frymë atij. Kompleti shërben si një mjet për të aksesuar materialin arkivor në mënyra të ndryshme dhe për t’u siguruar që të mbetet një gjurmë. Ai gjithashtu mund të bëhet i lëvizshëm dhe i ndashëm me të tjerët.


Si të aplikoni?


Shkruani disa rreshta për arkivin tuaj dhe/ose na dërgoni disa foto.


Çfarë do të thotë praktikisht?


Ju vendosni se sa dëshironi të përfshiheni. Mund të takohemi fizikisht ose virtualisht. Ne mund të vizitojmë arkivin tuaj ose ju mund ta sillni arkivin tek ne.
Gjuhët: shqip, italisht, gjermanisht, anglisht
Afati i fundit: e premte, 3 maj 2023
Minìsae është krijuar nga Camilla Crispino, Giorgia Minisini dhe An Paenhuysen. Ai përfshin kërcimin, lëvizjen, shkrimin, artet pamore dhe historinë kulturore.
www.minisae.com
Informacioni i kontaktit: info@minisae.com; zetagaleri@gmail.com

Mbështetur nga Goethe-Zentrum Tirana, Istituto Italiano di Cultura a Tirana.