ZETA në Panairin e Artit në Budapest 2015

ZETA në Panairin e Artit në Budapest

8 Tetor 2015

Artistët: MATILDA ODOBASHI, YLLKA GJOLLESHA, LEDIA KOSTANDINI, GLORIA BOBA

Pjesmarrja është mbështetur nga FAVA, Albanian Foundation for Visual Art.

Ledia Kostandini

Gloria Boba