ZETA në PAmur, Panairi i artit Tiranë, 2014

ZETA në PAmur, Panairi i artit Tiranë, 2014

Artist: EROS DIBRA,

“Shtëpia”, Video 4 min 54 sec 2013

Video “Shtëpia”, me Čokën, një qen i adoptuar nga një strehë në qytetin e Zaječar. Nëpërmjet lëvizjes të ngadaltë të kamerës (slow motion), ne arrijmë te qenia njerëzore. Mund të shohim edhe më larg se na lejojnë sytë tanë, dëshirat e fshehura, për një familje të bashkuar.

Një shtëpi e padukshme në mes të qenieve njerëzore dhe të botës, e cila mbron ose nuk lejon që gjërat të duken ashtu siç janë në të vërtetë.