Bashkëpunime

Hapësira Ime

“Hapësira Ime” Artistë të huaj: KATHARINA GAENSSLER, ROBERT KARL, BEATRICE MINDA, ANDREAS GOX / HANNES WANDERER Artistë shqiptarë: SILVA AGOSTINI, NIKOLIN BUJARI, SHPËTIM KËRÇOVA, LEDIA KOSTANDINI, DRITAN MESAREJA, ARDI MULLA, […]