The player_Kosta Koçi

The Player

8 – 25 prill /April, 2017

Kosta Koçi presents paintings and sculptures which embody the melancholy of the common man. He focuses on common people, living in the peripheries of the city.

The sculptures are composed of recyclable materials – cardboard boxes used to wrap industrial products.

Kosta Koçi born in Tirana on 1963.  1982, graduates for sculpture/ ceramic, in “Jordan Misja Licee”, Tirana. He is an Albanian artist to work in both painting and sculpture and he is exposed in different mediums home and abroad: 2016 – Premium Quality, Galeria Zeta; 2015 – Timeless Celebration, Galeria Zeta; Parallel Vienna Fair;  2014 – Fix You; 2012 – Supermarket Art Fair, Stockholm, Sweden; 2009 – People & Time, Galeria Zeta,Tiranë & Galeria Xhema, Vlorë; 2010 – Gallery of the city , Mantova, Italy; 1996 –  National Gallery of Arts, Tirana; 1995 – Gallery Academius, Athena, Greece; 1993 – Gallery of the city, Paderborn, Germany; 1988 works at animation studio for cartoon movies in KINOSTUDIO.

He works in Tirana.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Kosta Koçi paraqet piktura dhe skulptura, që mbartin melankolinë e njeriut të thjeshtë. Ai ka në fokus njerëzit e thjeshtë, që jetojnë në zonat periferike të qytetit.

Skulpturat janë realizuar me materiale të riciklueshëm- kartona ambalazhi që përdoren për të mbështjellë produktet industrial.

Kosta Koçi, ka lindur në Tiranë në vitin 1963.  Në vitin 1982, mbaron studimet për skulpturë/qeramikë, në  liceun Jordan Misja, Tiranë. Ai është artist që punon në gjininë e pikturës dhe sculptures; është ekspozuar në hapësira të ndryshme brenda dhe jashtë vendit si: 2016 – Premium Quality, Zeta Galeri; 2015 – Timeless Celebration, Zeta Galeri; Parallel Vienna Fair;  2014 – Fix You; 2012 – Supermarket Art Fair, Stockholm, Suedi; 2009 – People & Time, Galeria Zeta,Tiranë & galeria Xhema, Vlorë; 2010 – Galeria e Qytetit, Mantova, Itali; 1996 – Galeria Kombëtare, Tiranë; 1995 – Galeria Academius, Athinë, Greqi; 1993 – Galeria e Qytetit, Paderborn, Gjermani; 1988 punon në studion e animacionit në Kinostudio,  për filmin vizatimor “ Gjethja”;

Jeton e punon në Tiranë.

    

    

    

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *