ARDHJA_ 2016

Artists Finalist

Donika Çina begins her search with personal stories. Through the use of different means of expression, the artist examines her internal world, transforming it into a universe that is open to all.

Driant Zeneli concentrates mostly on re-defining notions of failure, utopias and dreams. His videos and performances are based on and/or create stories with a vintage feel to them. These works, in turn,provide viewers the opportunity to reflect on superhuman efforts without being required to transform into mythological heroes.

Lek Gjeloshi focuses on the delicate and almost imperceptible space located between the void of nothingness and the high demands on ourselves or the individual, in general. He sheds lights on the fact that the separation between these two opposing stances is enabled by a simple mental “key” which,depending on an on/off position, changes our attitude towards society and the world from the emptiness of absolute denial to the infinite opportunities present in a promise.

Matilda Odobashi focuses on the appearance of reality as perceived by the eyes of a child. This view from the eyes of a child- i.e.from “below”- is placed in a short circuit with the reality constructed by adults – i.e. from “above”. The artist achieves the representation of this contradictory relationship in simple installations where the viewer, at first, experiences a moment of awe followed by the confrontation with the country’s harsh social situation.

The Jury of ARDHJE Award, made by Janka Vukmir, Elsa Demo and Albert Heta selected Lek M. Gjeloshi, as winner of the price, as a promising artist whose work expresses a persistent quest, the force through fragile images. An energy that encourages you to better understand the human condition today.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Donika Çina e nis kerkimin e saj nga ndodhi personale. Permes perdorimit te mjeteve te ndryshme te shprehjes, artistja hulumton boten e saj te brendshme, duke e transformuar ate ne nje univers te hapur per te gjithe.

 Driant Zeneli perqendrohet me se shumti ne ri-percaktimin e ideve te deshtimit, utopise dhe endrrave. Videot dhe performancat e tij bazohen ose krijojne tregime me nje ndjesi te mocme, te cilat i ofrojne shikuesit mundesine per te reflektuar mbi perpjekje mbinjerezore, por pa qene nevoja te shnderrohen ne heronj mitologjike.

Lek Gjeloshi nderkohe perqendrohet ne hapesiren delikate dhe pothuajse te paperceptueshme qe gjendet mes boshllekut te asgjese dhe kerkesave te larta ndaj vetvetes apo individit. Ai hedh drite mbi faktin se ajo c’ka i ndan keto dy qendrime te kunderta eshte thjesht nje “celes” mendor, i cili si ne nje levizje ndezje/fikje, nderron qendrimin tone ndaj shoqerise dhe botes nga boshi i mohimit absolut tek pafundesia e mundesive qe gjendet tek premtimi.

Matilda Odobashi nga ana tjeter, perqendrohet rreth dukjes se realitetit te pare nga syte e nje femije. Kjo pamje nga syte e femijeve – pra nga “poshte” – vendoset ne lidhje te shkurter me realitetin e ndertuar nga te rriturit – pra nga “lart”. Artistja e realizon kete marrdhenie kundershtuese ne instalacione the thjeshta ne te cilat shikuesi me se pari perjeton nje cast mahnitjeje, per t’ja lene vendin me pas perplasjes me realitetin e ashper te situates sociale ne vend.

Juria e ARDHJE-s, e pëbërë nga Janka Vukmir, Elsa Demo dhe Albert Heta vendosi fitues të çmimit, Lek M. Gjeloshi, një artist premtues, vepra e të cilit shpreh një kërkim këmbëngulës, forcë përmes imazheve të brishta. Një energji që të nxit për të kuptuar më mirë gjendjen e njeriut sot.

 

   

   

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *