Apnea_Andi Nallbani

APNEA

1- dhjetor/ December, 2015

The artist, Andi Nallbani, comes with an exhibition entitled “APNEA”, with a series of works selected from his creative oeuvre of the last 15 years, which relate to one another through the artist’s unique stance in the face of existential questions and the environment of his daily reality. Childhood, as a dimension, and human relationships, seen through meditation and irony, are conveyed through pictorial imagery, at times grouped in the form of a ‘diary’ and, at other times, isolated in order to maximally emphasize their iconographic significance. APNEA, the suspension of breathing, is the spiritual and physical condition experienced by the artist both at the moment of admiration of a universal truth that can leave one breathless, and at the moment of observation of a social and cultural reality where true spiritual breathing becomes quite impossible.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

APNEA

Artisti, Andi Nallbani, vjen me ekspozitën APNEA, me një cikël punimesh të përzgjedhura nga krijimtaria e tij e 15 viteve të fundit, të cilat i lidh një qëndrim i veçantë i tij  përballë pyetjeve  ekzistenciale dhe ambientit ku jeton përditshmërinë e tij. Fëmijëria, si dimension dhe raportet njerëzore, të para nëpërmjet meditimit dhe ironisë, përcillen nëpërmjet figuracioneve piktorike, herë të grupuara në trajtë ‘ditari’ e herë të izuluara, për të theksuar në maksimum domethënien e tyre gati ‘ikonografike’. APNEA, mungesa e frymëmarrjes, është gjendja shpirtërore dhe fizike, e cila përjetohet nga artisti si në momentin e admirimit të një të vërtete universale që mund të të lër pa frymë,  ashtu edhe në vrojtimin e një realiteti social e kulturor ku frymëmarrja  e vërtetë shpirtërore bëhet gati e pamundur.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *