Architecturae Compositio_Virginie Caquot

Architecturae Compositio

1 – 12 shkurt/ February, 2018

Architecturae Compositio

The pictures of VirginieCaquot give a theatrical impression when moments of everyday life seem to be staged. Several periods and types of architecture rub shoulders in her work that testifies of an historical, political and economic context peculiar to Albania.

The artist offers us a crossed look between the spiritual and the commercial, between the past and the present. She highlights the graphic qualities of the architectures photographed by arranging various urbanistic elements, that gives to its photographs a strong aestheticism where the architecture appears from a new angle.

VIRGINIE CAQUOT is an independent French photographer from city of Lille.

Graduated in Humanities (History-Geography and Social Development) from the University of Lille; she first worked as a teacher before moving in 2012 to photography.

After three years in Brazil (2012 – 2015), she currently lives and works in Tirana.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Fotografitë e Virginie Caquot përcjellin një përshtypje teatrale ku duket sikur çastet e përditshme janë vënë në skenë. Shumë epoka dhe tipe arkitekturore rrinë pranë njëra-tjetrës në punën e saj, e cila dëshmon për një kontekst historik, politik dhe ekonomik të veçantë për Shqipërinë.

Artistja na dhuron një vështrim të ndërthurur midis shpirtërores dhe materiales, midis të shkuarës dhe momentit të tanishëm. Ajo nxjerr në pah cilësitë grafike të arkitekturave të fotografuara duke rreshtuar mes tyre elemente të ndryshme urbanistike, çka u jep fotografive të saj një estetizëm të theksuar, ku arkitektura shfaqet në një kënd të ri.

VIRGINIE CAQUOT është një fotografe e pavarur franceze nga qyteti i Lilës. Ajo ka mbaruar studimet për Histori – Gjeografi dhe Zhvillim Social në Universitetin e Lilës; fillimisht ka punuar si mësuese dhe nga 2012, ju kushtua krejtësisht fotografisë.

Pas tre vjetësh në Brazil (2012 – 2015), jeton dhe punon në Tiranë, Shqipëri.

   

  

   

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *