ELIZABETH M, CLAFFEY | Të Lumshin Duart

Ekspozita: “Të lumshin duart”

Artiste: ELIZABETH M, CLAFFEY

10 – 30 Korrik 2013

“Të lumshin duart” është një hetim vizual i kulturës bashkëkohore shqiptare. Përmes imazheve dhe tregimit fotografik, artistja hyn vizualisht dhe emocionalisht brenda një eksperience kulturore e cila nuk është e prekshme gojarisht apo intelektualisht. Imazhet janë pasqyrime të individëve, komuniteteve dhe peisazheve që kanë formuar periudhën e qëndrimit të saj si Studente Fullbright, në vitet 2012-13.

Kjo ekspozitë u mbështet nga Zyra e Marrëdhënieve me Publikun e Ambasadës Amerikane në Tiranë.

ELIZABETH M, CLAFFEY

ELIZABETH M, CLAFFEY