Premium Quality_Kosta Koçi 

18 prill /April- 20 maj /May, 2016

Kosta Koçi 

Born in Tirana on 1963.  1982, graduates for sculpture/ ceramic, in “Jordan Misja Licee”, Tirana. He is an Albanian artist to work in both painting and sculpture and he is exposed in different mediums home and abroad: 2016 – Premium Quality, Galeria Zeta; 2015 – Timeless Celebration, Galeria Zeta; Parallel Vienna Fair;  2014 – Fix You; 2012 – Supermarket Art Fair, Stockholm, Sweden; 2009 – People & Time, Galeria Zeta,Tiranë & Galeria Xhema, Vlorë; 2010 – Gallery of the city , Mantova, Italy; 1996 –  National Gallery of Arts, Tirana; 1995 – Gallery Academius, Athena, Greece; 1993 – Gallery of the city, Paderborn, Germany; 1988 works at animation studio for cartoon movies in KINOSTUDIO.

He works as a free artist, with studios on Tirana, Athens and Mantova.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Kosta Koçi 

Ka lindur në Tiranë në vitin 1963.  Në vitin 1982, mbaron studimet për skulpturë/qeramikë, në  liceun Jordan Misja, Tiranë. Ai është artist që punon në gjininë e pikturës dhe sculptures; është ekspozuar në hapësira të ndryshme brenda dhe jashtë vendit si: 2016 – Premium Quality, Zeta Galeri; 2015 – Timeless Celebration, Zeta Galeri; Parallel Vienna Fair;  2014 – Fix You; 2012 – Supermarket Art Fair, Stockholm, Suedi; 2009 – People & Time, Galeria Zeta,Tiranë & galeria Xhema, Vlorë; 2010 – Galeria e Qytetit, Mantova, Itali; 1996 – Galeria Kombëtare, Tiranë; 1995 – Galeria Academius, Athinë, Greqi; 1993 – Galeria e Qytetit, Paderborn, Gjermani; 1988 punon në studion e animacionit në Kinostudio,  për filmin vizatimor “ Gjethja”.

Jeton e punon si artist i lirë, me studio në Tiranë, Athinë dhe Mantova.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *