Undisclosed Drawings_Edi Hila

Undisclosed Drawings

Artist: EDI HILA
6 December 2007
The sketches and the water colors are the product of a difficult era. They
convey the internal battles of the artist while he was living and working in
the context of a climate of dictatorship when freedom was fully suppressed.
They are keep sake journals and do not represent an accurate reproduction
of facts, but rather a reflection which seeks to artistically represent the
events and the feelings that linger in the artist’s memory.
By Zef Paci, Art History Professor at the Academy of Art.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Vizatime të pashfaquna
Artisti: EDI HILA
6 Dhjetor 2007
Skicat dhe akuarelet që ne shohim janë produkt i një epoke të vështirë.
Ato përcjellin betejat e brendshme të artistit, ndërsa ai jetonte dhe
punonte në kontekstin e klimës të diktaturës, ku liria mungonte
plotësisht. Ato përfaqësojnë një formë ditari dhe jo një riprodhim të
saktë të fakteve, një reflektim, më tepër, i cili në mënyrë artistike kërkon
të paraqesë ngjarjet dhe ndjenjat që mbeten në kujtesën e artistit.
Zef Paci, Profesor i Historisë të Artit në Akademinë e Arteve

 

Intelektuali dhe gratë/the intellectual in the middle of the women, 32×35, laps, 1975

 

Nën thasë/ Under the sacks, 43×28, akuarel, 1975

 

Orkestra e ujit/the water orchestra, 51×36, akuarel, 1987

 

Burri me thesin/ Man with sack, 23x 25, tush, 1975

 

Operativi i zonës, area security officer, 60×40, vaj ne karton, 1970

 

Duke pregatitur 1 majin/ preparing for the first may, 29×23, kolazh, 1978

 

Duke tharë parullat / drying the banners, 31×24, akuarel, 1979

 

Dy portat / two doors, 49×36, oil, 1970

 

Qengji i bardhë/ White lame, 28×30, pastel, 1970

 

Loja me thasët e shpuar / game with pierced sacks, 21×24, akuarel, 1975

 

Gratë ulur mbi thasë/ women stting on the sacks, 20×21, tush, 1975

 

Gratë që grinden/quarreling women, 34×50, oil, 1975

Leave a Reply